Palletstelling al TÜV gekeurd?

Verplichte ARBOWET magazijninspectie conform NEN-EN 15635

De ondernemer is te allen tijde verantwoordelijk voor een veilige werkplek voor de werknemer(s) binnen het bedrijf. Het is belangrijk om de risico’s die verbonden zijn aan het werkproces te voorkomen of te beperken. Het uitvallen van personeel door ongevallen of bijvoorbeeld beroepsziekten veroorzaakt door onveilig werk kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van het bedrijf.

In het kader van de ARBO-wet is een bedrijf of instelling in Nederland sinds 1 januari 1998 al verplicht om een “veiligheidsplan” en een “risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)” op te stellen. De jaarlijkse keuringsplicht van magazijnstellingen (palletstelling, breedvakstelling, inrijstelling, legbordstelling, draagarmstelling maar ook automatische hoogbouwmagazijnen) en entresolvloeren/ vrijstaande bordesvloeren (arbeidsmiddelen) is in 2008 vastgelegd in de Europese norm EN 15635. De norm is als NBN-EN 15635 van toepassing in België en als DIN-EN 15635 in Duitsland. Hierin is opgenomen dat er een onderhoudsplicht is voor stalen opslagsystemen en dat de veiligheidskeuring van de systemen door een (aantoonbaar) deskundige moet plaatsvinden op drie momenten:

Om er zeker van te zijn dat de magazijnstellingen veilig zijn is het verstandig om deze door een objectieve, merk onafhankelijke, aantoonbaar deskundige TÜV gecertificeerde keurmeester van Maas Holland jaarlijks grondig te laten inspecteren. U voldoet daarmee ook aan de keuringsplicht zoals die in het Arbobesluit en de Europese norm zijn vastgelegd. De onafhankelijke keurmeester (MagazijnPolitie) voert een visuele inspectie uit en beoordeelt de configuratie. Hij heeft daarnaast alle vereiste kennis en ervaring in huis om de staat van uw stelling aantoonbaar deskundig te beoordelen. In geval van een controle door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) of verzekeringsmaatschappij zal naar de schriftelijke bewijsstukken/ keuringscertificaat gevraagd worden.

Bij VCA, VGM, RI&E, ISO en OHSAS controlelijsten moeten de palletstellingen als risicovol opgenomen zijn in de arbeidsmiddelenlijst en is het periodiek keuren van magazijn- en palletstellingen een belangrijk onderdeel van de controle/ audit.

Maas Holland heeft de database met gegevens van inmiddels meer dan 100 verschillende fabricaten en types palletstellingen beschikbaar gesteld aan Mastor en samen met BolwerkWeekers uit Deurne een berekeningsprogramma ontwikkeld voor het statisch doorrekenen van een complete stellingconfiguratie. Hierdoor kan Maas Holland de unieke BelastingBordenService van Mastor aanbevelen om de verplichte belastingborden te bepalen/berekenen, produceren en monteren.

Maas Holland heeft TÜV gecertificeerde en dus persoonlijk deskundige keurmeesters gespecialiseerd in o.a. verouderde merken zoals: Redirack, Delta (productie gestopt), Hubertus (productie gestopt), Bruynzeel (productie gestopt), Hovuma Reuver (in 2014 doorgestart na faillissement) palletstellingen, inrijstellingen maar ook entresolvloeren.

Persartikel Maxi-Cosi in veilige palletstellingen met certificaat

Vertrouw op Maas Holland voor goed gekeurde palletstellingen