Rekken afgekeurd, wat nu?

U heeft uw palletrekken en legbordrekken conform het Arbo besluit en NEN-EN 15635 ter inspectie aangeboden en heeft de eindrapportage gekregen. Dit document kan u helpen bij het oplossen van de eventuele gebreken. Onder andere volgende zaken dienen goed geregeld te zijn voor het verkrijgen van het certificaat.

Documenten, montagevoorschriften en gebruikershandleidingen

De leverancier is verplicht om bovengenoemde documenten bij een nieuwe levering te verzorgen. Bij oudere of gebruikte systemen waarvan geen documenten meer te verkrijgen zijn kan de keurmeester een melding maken van niet beschikbaar. Dit dekt in de meeste gevallen de lading.

Belastingborden

Per samengebouwde rekkenconfiguratie dient een belastingbord gemonteerd te zijn. Hierop moeten de volgende gegevens aangegeven zijn; fabricaat, type, bouwjaar, maximale vakbelasting, maximale veldbelasting, inhaakhoogte van liggers, veiligheidspictogrammen en de eerstvolgende keuringsdatum.

Aanrijdbeveiligingen

Op hoeken (kopse zijden) en bij onderdoorgangen van rekken dienen aanrijdbeveiligingen voorzien te worden. Deze aanrijdbeveiligingen moeten minimaal 40 cm hoog zijn en belast zijn tegen een impact van 400 Nm. De aanrijdbeveiliging mag niet direct met het rek in verbinding staan. De verankering moet deugdelijk zijn d.m.v. ankers.