Mastor pimpt magazijnstellingen

Mastor pimpt magazijnstellingen (persbericht)

Belastingborden op stellingen verplicht

Sinds de invoering in 2008 van de Europese Norm EN 15635 voor stalen opslagsystemen zijn jaarlijkse keuringen en onderhoud aan magazijnstellingen verplicht. Niet alleen komen vooral bij oudere magazijnstellingen onveilige situaties voor, maar ook de torenhoge kosten en boetes kunnen een behoorlijke aanslag plegen op de kostenbudgetten van bedrijven. Ton Maas, directeur van Mastor Storage System Services in Deurne, benadrukt nog eens de verplichting die bedrijven hebben om hun stalen magazijnstellingen periodiek te keuren, te onderhouden en te repareren.

Jarenlang is bij de gebruikers van stalen magazijnstellingen het keuren en onderhouden van dit arbeidsmiddel een ondergeschoven kindje geweest. Vooral achterstallig onderhoud, onbekendheid over de belastbaarheid van de stellingen, onwetendheid omtrent de Europese regelgeving en het uitstellen van broodnodige reparaties is er vaak de oorzaak van dat er grote, met enorme kosten gepaard gaande ongelukken kunnen gebeuren, met soms dodelijke afloop, aldus Ton Maas.

Verplichte belastingborden

Hij vervolgt: Vaak weet de gebruiker niet eens welk merk, of type stelling hij of zij in huis heeft. Het is dan ook moeilijk te achterhalen hoeveel belasting zijn of haar magazijnstelling überhaupt mag hebben. De leverancier van de stelling is onbekend en zelf weet hij/zij ook niet wat wel en wat niet mag, of toegestaan is. Zonder deze gegevens kan een stelling nooit goedgekeurd worden. Gelukkig hebben wij als onafhankelijk instituut Mastor Storage System Services de beschikking over een database met gegevens over vele soorten en merken palletstellingen en hebben we een eigen berekeningsprogramma ontwikkeld voor het statisch doorrekenen van een complete stellingconfiguratie, ongeacht merk of uitvoering.

De stelling wordt door ons ter plekke opgemeten en geregistreerd en in het berekeningsprogramma ingevoerd. Hieruit rolt dan de maximaal toegestane belasting en wordt de stelling voorzien van borden waarop de maximale belading en belasting wordt aangeduid. De Arbo stelt deze borden conform EN 15635 verplicht en de Arbeidsinspectie controleert hier momenteel streng op.

Ook stond nog op de agenda de infrastructuur van de verschillende magazijnen (60.000 m2). Ondanks de keuringen door derden en onze eigen periodieke controles bleek toch dat er zaken niet helemaal correct waren, zoals typische beschadigingen aan de inhaakprofielen, de verschillende soorten onduidelijke en verouderde belastingborden en onduidelijke instructies over het onderhoud. Omdat wij in onze verschillende vestigingen 4 verschillende merken stellingen hebben ging onze voorkeur uit naar een merk onafhankelijk instituut die een certificaat kon afgeven. Hiervoor kwam ik in contact met Ton Maas van Maas Holland, die voor mij alle antwoorden op de bovenstaande kwesties had en hierin ook het vertrouwen gaf. Tijdens de inspecties kwam Ton niet alleen met bevindingen maar ook met suggesties en adviezen over reparaties. De stellingen werden, nadat de geadviseerde reparaties waren uitgevoerd, wederom geïnspecteerd waarna pas de certificaten werden ondertekend. Tot nu toe werd door keurmeesters van andere instanties alleen maar aangegeven dat er punten waren die hersteld moesten worden, maar daarna zag je ze niet meer wat veel vragen opwierp over de waarde van een keuring.

Werkwijze

Allereerst wordt door ons bepaald, om welk merk magazijnstelling het gaat. Er zijn momenteel al meer dan 90 verschillende merken op de markt, welke elk hun eigen specifieke belastingswaarden hebben. Van vele stellingen hebben wij inmiddels gegevens in de database zitten. Is het merk van de stelling onbekend, dan wordt alles opgemeten om gegevens te verkrijgen van de staanders, de schoringen, liggers, inhaakprofielen, ligger-inhaakogen en materiaaldiktes. Deze gegevens worden in ons berekeningsprogramma ingevoerd, waaruit dan de maximale vakbelasting en de maximale veldbelasting rollen. De gegevens worden daarna op de belastingborden gedrukt.

Deze service doen wij ook voor derden, zoals voor onafhankelijke keuringsinstanties, reparatiebedrijven en onderhoudsdienst van een leverancier of technische dienst van het bedrijf zelf. Wij leveren dan de borden aan, met de juiste gegevens, zoals fabricaat, type, bouwjaar, maximale belastingen, inhaakhoogte van de liggers, veiligheidspictogrammen.

Mocht de gebruiker van de magazijnstelling ook eventuele reparaties aan de stelling uit willen besteden, dan kan dat ook via Mastor Storage Systems Services. De hele controle, reparatie en de levering van de belastingborden wordt dan geheel door ons verzorgd, aldus Ton Maas. De stelling wordt daarna door ons opgeleverd en de klant is verzekerd van een veilig opslagsysteem conform de Europese eisen en Arbovoorschriften.

Hierdoor kunnen hoge kosten en veel ellende voorkomen worden. Wij hebben dit al mogen doen voor grote bedrijven als DOW Benelux en BAM en ook Vredestein is inmiddels geïnteresseerd om hun magazijnstellingen door ons te laten pimpen.