DOREL

Maxi-Cosi in veilige palletstellingen met certificaat

Maximale veiligheid in Dorel magazijnen

Sinds de verplichting om de stalen opslagsystemen, palletstellingen en legbordstellingen jaarlijks te laten inspecteren en keuren, neemt bij steeds meer bedrijven het veiligheidsbewustzijn toe. Wat dat betreft gaat de doelstelling van de in 2008 verschenen Europese norm NEN-EN 15635, om het risico van onveilige situaties van o.a. magazijnstellingen tot een minimum te beperken, aardig in de goede richting. Ook Dorel in Helmond, het bedrijf achter de bekende merken zoals Maxi-Cosi , Quinny en Bébé Confort koos onlangs voor maximale veiligheid in haar magazijnen en verzocht de heer Ton Maas van het merk onafhankelijke keuringsbedrijf Maas Holland de keuring van de stellingen op zich te nemen. Deze laatste ziet een sterke toename van het aantal aanvragen voor de jaarlijkse keuring.

“Eigenlijk ook logisch”, aldus Ton Maas. “Enerzijds willen de bedrijven geen enkel veiligheidsrisico meer lopen, mocht er met hun stellingen iets mis zijn; anderzijds willen ze niet met onverwachte kosten geconfronteerd worden, zoals hoge boetes en claims, of erger: stillegging van het bedrijf. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is immers niet mild en ook verzekeringsmaatschappijen kunnen terughoudend zijn met uitbetalingen indien er geen goede en recente keuringsrapporten kunnen worden overlegd”.

Maxi-Cosi

De heer Cor van Knippenberg, veiligheidscoördinator bij Dorel, kan een en ander alleen maar beamen. Sinds het bezoek van de Inspectie SZW voor gasmetingen van containers in 2009 is het begrip veiligheid in een stroomversnelling geraakt. Dit heeft geleid tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator waarna de totale bedrijfsveiligheid doorgelicht werd. Er is al veel gerealiseerd onder andere eigen gasmeetdeskundigen en een AEO certificering.

Ook stond nog op de agenda de infrastructuur van de verschillende magazijnen (60.000 m2). Ondanks de keuringen door derden en onze eigen periodieke controles bleek toch dat er zaken niet helemaal correct waren, zoals typische beschadigingen aan de inhaakprofielen, de verschillende soorten onduidelijke en verouderde belastingborden en onduidelijke instructies over het onderhoud. Omdat wij in onze verschillende vestigingen 4 verschillende merken stellingen hebben ging onze voorkeur uit naar een merk onafhankelijk instituut die een certificaat kon afgeven. Hiervoor kwam ik in contact met Ton Maas van Maas Holland, die voor mij alle antwoorden op de bovenstaande kwesties had en hierin ook het vertrouwen gaf. Tijdens de inspecties kwam Ton niet alleen met bevindingen maar ook met suggesties en adviezen over reparaties. De stellingen werden, nadat de geadviseerde reparaties waren uitgevoerd, wederom geïnspecteerd waarna pas de certificaten werden ondertekend. Tot nu toe werd door keurmeesters van andere instanties alleen maar aangegeven dat er punten waren die hersteld moesten worden, maar daarna zag je ze niet meer wat veel vragen opwierp over de waarde van een keuring.

Onveilige situaties voorkomen

Ton Maas: “Dat er nog veel te verbeteren valt in de Nederlandse en Europese magazijnen is wel duidelijk. Jarenlang is het keuren en onderhouden van magazijnstellingen een ondergeschoven kindje geweest. Achterstallig onderhoud, geen duidelijke belastingborden van vaak verschillende merken stellingen van onbekende ouderdom en levensgevaarlijke situaties door heftruckaanrijdingen veroorzaakte beschadigde staanders en liggers. Om er zeker van te zijn dat magazijnstellingen veilig zijn is het, naast de jaarlijkse keuringsplicht, verstandig om de keuring door een objectieve, merkonafhankelijke en gecertificeerde keuringsinstantie te laten uitvoeren. Gelukkig hebben wij bij Maas Holland alle bekende normen en TÜV certificaten op dit gebied in bezit en beschikken wij over een complete database met gegevens over alle merken palletstellingen en zijn daardoor geheel merkonafhankelijk. De klant ontvangt van ons dan ook een objectief rapport van onze zakendeskundige, door TÜV gecertificeerde, keurmeesters, wat hij bij een controle door de Inspectie SZW of verzekeringsmaatschappij kan tonen. Eigenlijk ontzorgen wij de klant met onze keuringen conform NEN-EN 15635; wij geven advies inzake belastingborden en reparaties en zorgen voor scholing van de medewerkers opdat zij veiliger werken”.