VCA Keuring voor magazijn en pallet stellingen

VCA Certificaat vereist veilige magazijnen

VCA (VGM Checklist Aannemers) en keuring van magazijn- en palletstellingen

In hoofdstuk 10 – AANSCHAF EN KEURING VAN MATERIALEN, MATERIEEL EN MIDDELEN is onder 10.2 de volgende vraag te vinden: Laat u uw materieel en middelen periodiek keuren?

De doelstelling hiervan is dat materieel en middelen blijven voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen.

De minimum eisen hiervan zijn:

  • inventarisatie van periodiek te keuren materieel en middelen
  • keuringseisen
  • frequentie van de keuringen: éénmaal per jaar met motivering van eventuele afwijkingen
  • deskundigheid keurenden
  • borgen dat geen gebruik wordt gemaakt van niet goedgekeurd materieel/ middelen
  • identificatie keuringsvervaldatum op materieel/ middelen

Documenten:

  • inventarisatie van periodiek te keuren materieel/ middelen
  • register van keuringen

Wat kan Maas Holland voor u betekenen bij het verkrijgen van het VCA certificaat?

Voor wat betreft entresol vloeren, magazijn- en palletstellingen kunnen de VCA en TÜV gecertificeerde keurmeesters van Maas Holland u ten volste van dienst zijn. Zij keuren uw materieel onafhankelijk, deskundig en meedenkend. De doelstelling is om uw stellingen, kost wat kost, goedgekeurd te krijgen. Ook al zijn ze merkloos, zelfgemaakt of onherkenbaar. Samen wordt bepaald of de systemen aan de eisen afgestemd kunnen worden tegen minimale kosten.